شعر در مورد اسم آرش

شعر در مورد اسم آرش,شعر با اسم آرش,شعر با کلمه آرش,شعر با نام آرش,شعر درمورد اسم آرش,شعری در مورد اسم آرش,شعری با اسم آرش,شعری با کلمه آرش,شعری با نام آرش,شعری درمورد اسم آرش

شعر در مورد اسم آرش

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اسم آرش برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

برف می بارید…، در کنار شعله آتش

قصه می گوید برای بچه های عمو نوروز

گفته بودم زندگی زیباست!

زندگی آتشگهی دیرینه پا برجاست

گر بیفروزیش رقص شعله اش در هر کران پیداست

ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست

کودکانم!… داستان ما ز آرش بود

او به جان! خدمتگزار باغ آتش بود

شعر سی سالگی , شعر در مورد سی سالگی , شعر درباره سی سالگی , شعر در وصف سی سالگی

شعر در مورد اسم آرش

روزگاری بود

روزگار تلخ و تاری بود

بخت ما چون روی بدخواهان ما تیره

دشمنان بر جان ما چیره

شهر سیلی خورده هذیان داشت

بر زبان بس داستانهای پریشان داشت

شعر چهارشنبه , شعر در مورد چهارشنبه , شعر درباره چهارشنبه , شعر در وصف چهارشنبه

شعر با اسم آرش

ترس بود و بالهای مرگ

سنگر آزادگان خاموش

خیمه گاه دشمنان پر جوش

دشمنان بگذشته از سر حد و از بارو

هیچ کس دستی به سوی کس نمی آورد

هیچ کس در روی دیگر کس نمی خندید

آسمان اشک ها پر بار…

شعر کنکور , شعر در مورد کنکور , شعر در وصف کنکور , شعر درباره کنکور

شعر با کلمه آرش

مرزها را پرواز تیری می دهد سامان

گر به نزدیکی فرود اید

خانه هامان تنگ !

آرزومان کور !

ور بپرد دور

تا کجا ؟ تا چند ؟….

شعر امتحانات , شعر در مورد امتحانات , شعر در وصف امتحانات , شعر درباره امتحانات

شعر با نام آرش

آه کو بازوی پولادین و کو سر پنجه ایمان ؟

… منم آ…رش…

چنین آغاز کرد آن مرد با دشمن

منم آرش سپاهی مردی آزاده

به تنها تیر ترکش آزمون تلختان را

اینک آماده

مجوییدم نسب…

فرزند رنج وکار…

شعر دانشگاه , شعر در مورد دانشگاه , شعر در وصف دانشگاه , شعر درباره دانشگاه

شعر درمورد اسم آرش

گریزان چون شهاب از شب

دلم را در میان دست می گیرم

و می افشارمش در چنگ

دل خلقی است در مشتم

امید مردمی خاموش هم پشتم

کمان کهکشان در دست

کمانداری کمانگیرم

شعر شیطان , شعر در مورد شیطان , شعر در وصف شیطان , شعر درباره شیطان

شعری در مورد اسم آرش

شهاب تیز رو تیرم

درود ای واپسین صبح ای سحر بدرود…

که با آرش ترا این آخرین دیدار خواهد بود

به صبح راستین سوگند!

به پنهان آفتاب مهربار پاک بین سوگند

که آرش جان خود در تیر خواهد کرد…

شعر دانشجو , شعر در مورد دانشجو , شعر در وصف دانشجو , شعر درباره دانشجو

شعری با اسم آرش

زمین می داند این را آسمان ها نیز

نه ترسی در سرم نه در دلم باک است…

درنگ آورد و یک دم شد به لب خاموش

نظر افکند آرش سوی شهر آرام

کودکان بر بام

دختران بنشسته بر روزن

شعر قایق , شعر در مورد قایق , شعر در وصف قایق , شعر درباره قایق

شعری با کلمه آرش

مادران غمگین کنار در

سرود بی کلامی با غمی جانکاه

کدامین نغمه می ریزد

کدام آهنگ ایا می تواند ساخت….

شعر قهرمان , شعر در مورد قهرمان , شعر در وصف قهرمان , شعر درباره قهرمان

شعری با نام آرش

… آری آری جان خود در تیر کرد آرش

کار صد ها صد هزاران تیغه شمشیر کرد آرش

تیر آرش را سوارانی که می راندند بر جیحون

به دیگر نیمروزی از پی آن روز

نشسته بر تناور ساق گردویی فرو دیدند

و آنجا را از آن پس

مرز ایرانشهر وتوران باز نامیدند….

شعر دماغ , شعر در مورد دماغ , شعر در وصف دماغ , شعر درباره دماغ

شعری درمورد اسم آرش

«رهگذرهایی که شب در راه می‌مانند؛

نامِ آرش را پیاپی در دل کُهسار می‌خوانند،

و نیازِ خویش می‌خوانند.

با دهان سنگ‌های کوه،

آرش می‌دهد پاسخ؛

می‌کندشان از فراز و از نشیب جاده‌ها آگاه،

می‌دهد امید.

می‌نماید راه…»

شعر ضرب المثل , شعر در مورد ضرب المثل , شعر در وصف ضرب المثل , شعر درباره ضرب المثل

شعر در مورد اسم آرش

چو “آرش ” که بردی به فرسنگ تیر

چو  پیروزگر “قارن” شیر گیر 

شعر انار , شعر در مورد انار , شعر در وصف انار , شعر درباره انار

شعر با اسم آرش

از آن زخم  آن پهلو آتشی

که سامیش گرز است و ، تیر، آرشی

شعر آشتی , شعر در مورد آشتی , شعر در وصف آشتی , شعر درباره آشتی

شعر با کلمه آرش

چو آرش که بردی به فرسنگ تیر

چو پیروزگر قارن شیرگیر

شعر شجاعت , شعر در مورد شجاعت , شعر در وصف شجاعت , شعر درباره شجاعت

شعر با نام آرش

بزرگان که از تخم آرش بدند

سبکبار و جنگی و چابک بدند

شعر صدف , شعر در مورد صدف , شعر در وصف صدف , شعر درباره صدف

شعر درمورد اسم آرش

از آن زخم آن پهلو آتشی

که سامیش گرزست و تیر آرشی

شعر طناز , شعر در مورد طناز , شعر در وصف طناز , شعر درباره طناز

شعری در مورد اسم آرش

دو فرزند او هم گرفتار شد

برو تخمهٔ آرشی خوار شد

شعر شهدا , شعر در مورد شهدا , شعر در وصف شهدا , شعر درباره شهدا

شعری با اسم آرش

جوان بی‌هنر سخت ناخوش بود

اگر چند فرزند آرش بود

شعر علم , شعر در مورد علم , شعر در وصف علم , شعر درباره علم

شعری با کلمه آرش

من از تخمهٔ نامور آرشم

چو جنگ آورم آتش سرکشم

شعر طفل , شعر در مورد طفل , شعر در وصف طفل , شعر درباره طفل

شعری با نام آرش

که بد شاه هنگام آرش بگوی

سرآید مگر بر من این گفت وگوی

بدو گفت بهرام کان گاه شاه

منوچهر بد با کلاه و سپاه

شعر ظرفیت , شعر در مورد ظرفیت , شعر در وصف ظرفیت , شعر درباره ظرفیت

شعری درمورد اسم آرش

به مردی ز چنگ زمانه نجست

چو آرش که بردی به فرسنگ تیر

چو پیروزگر قارن شیرگیر

شعر دانش , شعر در مورد دانش , شعر در وصف دانش , شعر درباره دانش

شعر در مورد اسم آرش

جوان بی‌هنر سخت ناخوش بود

اگر چند فرزند آرش بود.

شعر ضعبف کشی , شعر در مورد ضعبف کشی , شعر در وصف ضعبف کشی , شعر درباره ضعبف کشی

شعر با اسم آرش

من از تخمهٔ نامور آرشم

چو جنگ آورم آتش سرکشم

شعر ربیع الاول , شعر در مورد ربیع الاول , شعر در وصف ربیع الاول , شعر درباره ربیع الاول

شعر با کلمه آرش

منوچهر آرش نگهبانشان

گه نام جستن ، سپهدارشان

شعر اسب , شعر در مورد اسب , شعر در وصف اسب , شعر درباره اسب

شعر با نام آرش

چو میلاد  و چون آرش  مرزبان

چو پیروز اسپ افکن از گرزبان

شعر شیراز , شعر در مورد شیراز , شعر در وصف شیراز , شعر درباره شیراز

شعر درمورد اسم آرش

بزرگان که از تخم آرش بدند

دلیر و سبکسار و سرکش بدند

شعر صلوات , شعر در مورد صلوات , شعر در وصف صلوات , شعر درباره صلوات

شعری در مورد اسم آرش

از آن خوانند آرش را کمانگیر

که از” رویان” به “مرو “انداخت یک تیر