شعر در مورد اسم مائده

شعر در مورد اسم مائده,شعری در مورد اسم مائده,شعر درباره اسم مائده,شعر درمورد اسم مائده,شعر با اسم مائده,شعر برای اسم مائده,شعر با کلمه مائده,شعری با اسم مائده,شعر عاشقانه با اسم مائده,شعر اسم مائده,شعر درباره اسم مائده,شعر درمورد اسم مائده,شعری در مورد اسم مائده

شعر در مورد اسم مائده

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اسم مائده برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 تا هشت بهشت آمد یک مائده عدلت

شد مائده سالارت سالار همه عالم

شعر آرامش , شعر در مورد آرامش , شعر درباره آرامش , شعر در وصف آرامش

شعر در مورد اسم مائده

 نعمتی بهتر از آزادی نیست

بر چنین مائده کفران چکنم؟

شعر آفتاب , شعر در مورد آفتاب , شعر درباره آفتاب , شعر در وصف آفتاب

شعری در مورد اسم مائده

 قحط کرم است روزی جان

از مائده سخات جویم

شعر آینه , شعر در مورد آینه , شعر درباره آینه , شعر در وصف آینه

شعر درباره اسم مائده

 سفره مائده پرداز همه است

تا همه سفره نشین سفرند

شعر حسود , شعر در مورد حسود , شعر درباره حسود , شعر در وصف حسود

شعر درمورد اسم مائده

 یارب به علی و طاعت او

کز مائده شفاعت او

شعر خاطره , شعر در مورد خاطره , شعر درباره خاطره , شعر در وصف خاطره

شعر با اسم مائده

 بهشتی صفت هر چه درخواستند

بران مائده خوان برآراستند

شعر دیدار , شعر در مورد دیدار , شعر درباره دیدار , شعر در وصف دیدار

شعر برای اسم مائده

 آنچه بر این مائده خرگهیست

کاسه آلوده و خوان تهیست

شعر بخت و اقبال , شعر در مورد بخت و اقبال , شعر درباره بخت و اقبال , شعر در وصف بخت و اقبال

شعر با کلمه مائده

 آتشین لاله دل صد ورقست

هر ورق مائده صد طبقست

شعر دوست داشتن , شعر در مورد دوست داشتن , شعر درباره دوست داشتن , شعر در وصف دوست داشتن

شعری با اسم مائده

 جود بدر یوزه احسان او

لطف ازل مائده خوان او

شعر خانه , شعر در مورد خانه , شعر درباره خانه , شعر در وصف خانه

شعر عاشقانه با اسم مائده

 آب و نان ماست از یک مائده

دوده ی آدم کنفس واحده

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

شعر اسم مائده

 بخل را مائده سخاوت او

معده آز پر کند ز طعام

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

شعر درباره اسم مائده

 روزه روزی درآمد خواجه بی روزی مباش

یاد می کن ربنا انزل علینا مائده

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

شعر درمورد اسم مائده

 قناد نیست مائده آرای بزم عشق

لذت کمان مبر که زمخت است زاک ما

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

شعری در مورد اسم مائده

 جز داغ نیست مائده دستگاه عشق

آتش خورد کسی که شود میهمان ما

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

شعر در مورد اسم مائده

 (بیدل) ز فضولی همه بی نعمت غیبیم

آب رخ این مائده ها سیر و عدس ریخت

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

شعری در مورد اسم مائده

 از مائده بی نمک حرص مپرسید

چیزیکه بجز غصه توان خورد محال است

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

شعر درباره اسم مائده

 زین مائده یک لقمه گوارا نتوان یافت

نعمت همه دندان زده رنج خلال است

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

شعر درمورد اسم مائده

 کام همت اگر انباشته ذوق خفاست

شهر حاجت نمک مائده استغناست

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

شعر با اسم مائده

 هر نعمتی که مائده حرص چیده است

انجام رغبتش همه اکراه می شود

شعر روزه , شعر در مورد روزه , شعر درباره روزه , شعر در وصف روزه

شعر برای اسم مائده

 زین مائده حضور حلاوت نصیب کیست

سیلی خوران بموج خطر دست شسته اند

شعر سفر , شعر در مورد سفر , شعر درباره سفر , شعر در وصف سفر

شعر با کلمه مائده

 یاران مزه عبرت زین مائده بردند

در نان و نمک ها قسمی بود که خوردند

شعر ماه شهریور , شعر در مورد ماه شهریور , شعر درباره ماه شهریور , شعر در وصف ماه شهریور

شعری با اسم مائده

 ما را چه خیال است برین مائده سیری

چشمی نگشودیم بکشکول گدایش

شعر طبیعت , شعر در مورد طبیعت , شعر درباره طبیعت , شعر در وصف طبیعت

شعر عاشقانه با اسم مائده

 روح را سیر کن از مائده حکمت بیکی

نان جوین سیر شود اشکم

شعر ماه تیر , شعر در مورد ماه تیر , شعر درباره ماه تیر , شعر در وصف ماه تیر

شعر اسم مائده

 مائده جان چو نهی در میان

جان به میانجی نه و مهمان طلب

شعر امام محمد باقر , شعر در مورد امام محمد باقر , شعر درباره امام محمد باقر , شعر در وصف امام محمد باقر

شعر درباره اسم مائده

 بهر خواص تو را مائده خوش مذاق

ساختم از جان پاک بنگر و در ده صلا

شعر زن, شعر در مورد زن, شعر درباره زن, شعر در وصف زن

شعر درمورد اسم مائده

 مائده سالار صبح نزل سحرگه فکند

از پی جلاب خاص ریخت ز ژاله گلاب

شعر توبه , شعر در مورد توبه , شعر در وصف توبه , شعر درباره توبه

شعری در مورد اسم مائده

 پروردگان مائده خاطر منند

گر خود به جمله جز پسر ذوالیزن نیند

شعر زیبایی , شعر در مورد زیبایی , شعر در وصف زیبایی , شعر درباره زیبایی

شعری در مورد اسم مائده

 فقر است پیر مائده افکن که نفس را

بر آستان پیر ممکن درآورم

شعر زلف , شعر در مورد زلف , شعر در وصف زلف , شعر درباره زلف

شعر درباره اسم مائده

 کم خور خاقانیا مائده دهر از آنک نیست

ابا خوشگوار، هست ترش میزبان

شعر نامردی , شعر در مورد نامردی , شعر در وصف نامردی , شعر درباره نامردی

شعر درمورد اسم مائده

 شعله رای تو باد عاقله مهر و ماه

فضله خوان تو باد مائده انس و جان

شعر وفاداری , شعر در مورد وفاداری , شعر در وصف وفاداری , شعر درباره وفاداری

شعر با اسم مائده

 هر مائده ای که دست ساز فلک است

یا بی نمک است یا سراسر نمک است

شعر وداع , شعر در مورد وداع , شعر در وصف وداع , شعر درباره وداع

شعر برای اسم مائده

 چون سقف تو سایه نکند قاعده چیست

چون نان تو موری نخورد مائده چیست

شعر همدلی , شعر در مورد همدلی , شعر در وصف همدلی , شعر درباره همدلی

شعر با کلمه مائده

 گاهم چو روی مائده خود بغارتند

گاهم چو وزن بیهده خویش بشکنند