شعر در مورد پنجشنبه

شعر پنجشنبه,شعر پنجشنبه ها,شعر پنجشنبه آخر سال,شعر پنجشنبه شب,شعر پنجشنبه اموات,شعر پنجشنبه تیک تاک,شعر پنجشنبه امام زمان,شعر پنجشنبه پینه دوزه,شعر پنجشنبه ها رضا صادقی,متن شعر پنجشنبه تیک تاک,متن شعر پنجشنبه ها رضا صادقی,متن شعر پنج شنبه ها,شعر نو پنج شنبه ها,شعر درباره پنجشنبه ها,شعر برای پنج شنبه ها,شعر درمورد پنجشنبه ها,شعر جمعه آخر سال,شعر شب جمعه آخر سال,اشعار پنجشنبه اخر سال,شعر برای پنج شنبه اخر سال,شعری به مناسبت پنج شنبه آخر سال,شعر برای شب پنج شنبه,شعر برای پنجشنبه اموات,متن شعر پنجشنبه تیک تاک,دانلود شعر پنج شنبه تیک تاک,دانلود شعر پنجشنبه از تیک تاک,شعر تیک تاک پنج شنبه,متن شعر پنجشنبه از تیک تاک,شعر جدید تیک تاک پنج شنبه,متن شعر پنجشنبه ها از رضا صادقی,متن آهنگ پنجشنبه تیک تاک,متن آهنگ پنجشنبه تیک تاک,متن آهنگ پنجشنبه تیک تاک,متن ترانه پنجشنبه تیک تاک,متن آهنگ پنجشنبه از تیک تاک,دانلود متن آهنگ پنجشنبه تیک تاک,متن آهنگ پنجشنبه ی تیک تاک,شعر در مورد پنجشنبه,شعر در مورد پنجشنبه ها,شعر درباره پنجشنبه,شعر درباره پنجشنبه ها,شعری درباره پنجشنبه,شعر درباره روز پنجشنبه,شعر در مورد پنج شنبه ها,شعر در مورد پنج شنبه,شعر در مورد پنج شنبه ها,شعر در مورد روز پنج شنبه,شعری در مورد پنج شنبه,شعر درباره پنج شنبه,شعر درباره پنج شنبه ها,شعر درباره روز پنج شنبه,شعر در مورد پنجشنبه,شعری درباره پنج شنبه

شعر در مورد پنجشنبه

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد پنجشنبه برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺍﺳﺖ

ﻭ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﺪﺍﺭﻣﺸﺎﻥ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ …

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعر پنجشنبه

ﭘﻨﭽﺸﻨﺒﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ

ﻋﺰﯾﺰﺍﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﻡ ﻣﯿﮑﻨﺪ

شعر دریا , شعر در مورد دریا , شعر درباره دریا , متن در مورد دریا , اس ام اس در مورد دریا

شعر پنجشنبه ها

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻭ ﺑﻮﯼ ﺣﻠﻮﺍﯼ ﺧﯿﺮﺍﺕ …

ﯾﺍﺩ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺭﻓﺘﻪ …

ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﻗﻬﻮﻩ ﻓﻮﺭﯼ …

ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻻﮐﺮﺩﺍﺭ …

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

شعر پنجشنبه آخر سال

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻭ ﭘﺮﺳﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﻫﺪﻑ …

ﻏﺮﺑﺖ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﮏ

ﻭ ﺣﻠﻖ ﺁﻭﯾﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﮏ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻩ ﺍﺯ ﺗﯿﺮ ﭼﺮﺍﻍ ﺑﺮﻕ …

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

شعر پنجشنبه شب

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ …

ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻣﺮﺩﻩ ﻫﺎ …

ﮔِﺰﮔِﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﺯﺧﻢ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻫﺎ …

ﺷﻮﺭﯼ ﺍﺷﮏ ﻫﺎ …

شعر عید غدیر , شعر در مورد عید غدیر , شعر درباره عید غدیر , شعر در وصف عید غدیر

شعر پنجشنبه اموات

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩ

ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩ

ﻭ ﭘﺎ ﺩﺭ ﻫﻮﺍ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ

ﺧﺎﻃﺮﻩ …

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

شعر پنجشنبه تیک تاک

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ …

ﺛﺎﻧﯿﻪﻫﺎﯾﻢ ﺑﻮﯼ ﺩﻟﮕﺮﻓﺘﮕﯽ ﻣﯽﺩﻫﺪ …

شعر ماه محرم , شعر در مورد ماه محرم , شعر درباره ماه محرم , شعر در وصف ماه محرم

شعر پنجشنبه امام زمان

ﭼﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﻰ ﺩﺭﺩﺳﺮﻯ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺭﻓﺘﮕﺎﻥ !

ﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻰ ﻇﺮﻓﻰ ﺭﺍ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ،

ﻭﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻰ ﺩﻟﻰ ﺭﺍﺁﺯﺭﺩﻩ !

ﺗﻨﻬﺎﺑﻪ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺍﻯ ﻗﺎﻧﻌﻨﺪ .

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

شعر پنجشنبه پینه دوزه

ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﺍﺳﺖ،

ﻳﺎﺩﻯ ﺍﺯﻋﺰﻳﺰﺍﻥ ﺍﺯﺩﺳﺘ ﺮﻓﺘﻪ ﮐﻨﻴﻢ،

ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ

ﻧﻴﺰ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻳﺎﺩ ﻧﺒﺮﻧﺪ …

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

شعر پنجشنبه ها رضا صادقی

 روز پنجشنبه است روزی خوب

وز سعادت به مشتری منسوب

شعر ماه اردیبهشت , شعر در مورد ماه اردیبهشت , شعر درباره ماه اردیبهشت , شعر در وصف ماه اردیبهشت

متن شعر پنجشنبه تیک تاک

 به پنجشنبه مراد خویش می خواه

ز هر بابی که خواهی از مه و که

بخواب عشقم , بخواب عشقم شعر , بخواب عشقم شعرنو , آسوده بخواب عشقم

متن شعر پنجشنبه ها رضا صادقی

 باشد ابروی و موی و خوی تو خوب

پنجشنبه به مشتری منسوب

شعر پاییز , شعر در مورد پاییز , شعر درباره پاییز , شعر در وصف پاییز

متن شعر پنج شنبه ها

 زان می که از او سینه صافی است چو آیینه

پیش آر و مده وعده بر شنبه و پنجشنبه

شعر امام علی , شعر در مورد امام علی , شعر درباره امام علی , شعر در وصف امام علی

شعر نو پنج شنبه ها

چرا به یاد نمی آورم؟!

من آدمی را دوست می داشتم.

ستاره و ارغوان را دوست می داشتم.

شکوفه و سیگار و خیابان را دوست می داشتم.

گردهمائی گمان های کودکانه را دوست می داشتم.

نامه ها ، ترانه ها وغروب های هر پنجشنبه را دوست می داشتم.

آواز و انار و آهو را دوست می داشتم.

من نمی دانم، من همه چی را دوست می داشتم

شعر دوستت دارم , شعر در مورد دوستت دارم , شعر درباره دوستت دارم , شعر در وصف دوستت دارم

شعر درباره پنجشنبه ها

چرا به یاد نمی آورم؟! گفتم از کنار پنجره،

از روبروی آن کلاغ که بر آنتن بامی کهنه می لرزد،

از روبروی تماشای ماه، از کنار تفکری تشنه، کنار می آیم.

گفتم کنار می آیم، اما نه با هر کسی،

اما کنار ترا دوست می دارم،

اما دوست داشتن را دوست می دارم.

شعر گذر عمر , شعر در مورد گذر عمر , شعر درباره گذر عمر , شعر در وصف گذر عمر

شعر برای پنج شنبه ها

چرا به یاد نمی آورم؟ جنبش خاموش خواب های ماه،

توهم دیدار کسی در انتهای جهان،

تعبیر غزلی از حوالی حافظ،

و سؤالی ساده از کودکی یتیم، گویا اواسط زمستان بود،

که من راه خانه ای را گم کردم.

من از شمارش پله ها هنوز می ترسم.

شعر کلیسا , شعر در مورد کلیسا , شعر درباره کلیسا , شعر در وصف کلیسا

شعر درمورد پنجشنبه ها

رو به باد هی آوازت داده بودم:

بیا

آخر بیدار کردن این همه گل ناز

تنها کار تو و دست های توست

شعر کودکی , شعر در مورد کودکی , شعر درباره کودکی , شعر در وصف کودکی

شعر جمعه آخر سال

وقتی باشی

از همان اول صبحی

تکلیف من و علاقه و ترانه معلوم است

و دامنم پر از سبزی سلام است و سجاده

حالا هی بهانه بیاور

شعر مردانگی , شعر در مورد مردانگی , شعر درباره مردانگی , شعر در وصف مردانگی

شعر شب جمعه آخر سال

باور کن

اگر نیایی،

همین اتفاق ساده پاییز به باغ نمی رسد

برگ ها در بهار پیر می شوند

تمام سردی سفید زمستان را باد با خود می برد

و دیگر باید برف را با خاطره نوشت

شعر غربت , شعر در مورد غربت , شعر درباره غربت , شعر در وصف غربت

اشعار پنجشنبه اخر سال

اگر نیایی

باران هم از کنار ما با لکنت می گذرد

جمعه های بی روزن و پنجره

قد می کشند در نگاه سبز تمام پنجشنبه ها

و کسی سراغ از ستاره و سیب و سلام نمی گیرد

شعر هدف , شعر در مورد هدف , شعر درباره هدف , شعر در وصف هدف

شعر برای پنج شنبه اخر سال

اگر نیایی

همین اتفاق -ساده، دوستت دارم

به جایی نمی رسد

شعر گرگ , شعر در مورد گرگ , شعر درباره گرگ , شعر در وصف گرگ

شعری به مناسبت پنج شنبه آخر سال

مرد اگر بودم

نبودنت را غروب های زمستان

در قهوه خانه ی دوری

سیگار می کشیدم

نبودنت دود می شد

و می نشست روی بخار شیشه های قهوه خانه

شعر خنده , شعر در مورد خنده , شعر درباره خنده , شعر در وصف خنده

شعر برای شب پنج شنبه

بعد تکیه می دادم به صندلی

چشمهایم را می بستم

و انگشتانم را دور استکان کمر باریک چای داغ حلقه می کردم

تا بیشتر از یادم بروی

شعر چوپان , شعر در مورد چوپان , شعر درباره چوپان , شعر در وصف چوپان

شعر برای پنجشنبه اموات

نامرد اگر بودم

نبودنت را تا حالا باید فراموش کرده باشم

شعر غم , شعر در مورد غم , شعر درباره غم , شعر در وصف غم

متن شعر پنجشنبه تیک تاک

مرد نیستم اما

نامرد هم نیستم

زنم و نبودنت

پیرهنم شده است

شعر محبت , شعر در مورد محبت , شعر درباره محبت , شعر در وصف محبت

دانلود شعر پنج شنبه تیک تاک

آخر این نشد

این نشد که من در پس گلدان گریه ها

هر شب نهال ناقص شعری را نشا کنم

و تو آنسوی ترانه ها

خواب لاله و افرا و ستاره ببینی

شعر مهربانی , شعر در مورد مهربانی , شعر درباره مهربانی , شعر در وصف مهربانی

دانلود شعر پنجشنبه از تیک تاک

دیگر کاری به کار این خیابان بی نگاه و نشانه ندارم

می خواهم بروم آن سوی ثانیه ها

می خواهم بروم آن سوی ثانیه ها

می خواهم به همان کوچه ی پاک پروانه برگردم

شعر ماه , شعر در مورد ماه , شعر درباره ماه , شعر در وصف ماه

شعر تیک تاک پنج شنبه

باران که ببارد

همان کوچه ی کوتاه بی کبوتر

کفاف تکامل تمام ترانه ها را می دهد

شعر حجاب , شعر در مورد حجاب , شعر درباره حجاب , شعر در وصف حجاب

متن شعر پنجشنبه از تیک تاک

بی خبرنیستم! گلم

می دانم که دیگر از آن یادگاری رنگ و رو رفته خبری نیست

می دانم که تنها خاطره ی خنجری

در خیال درخت خیابان مانده ست

شعر امام حسن عسکری , شعر در مورد امام حسن عسکری , شعر درباره امام حسن عسکری , شعر در وصف امام حسن عسکری

شعر جدید تیک تاک پنج شنبه

اما نگاه کن! زیباجان

آن گل سرخ پر پر لای دفترم

هنوز به سرخی همان پنجشنبه ی دور دیدار است

نگاه کن.

شعر حضرت مهدی , شعر در مورد حضرت مهدی , شعر درباره حضرت مهدی , شعر در وصف حضرت مهدی

متن شعر پنجشنبه ها از رضا صادقی

سر به هوا

کودکانِ کامل اُردی‌بهشت

راه غریب گریه را بر عبور آوازِ من بسته بودند

شعر آب , شعر در مورد آب , شعر درباره آب , شعر در وصف آب

متن آهنگ پنجشنبه تیک تاک

صدایم به سایه‌سارِ درّه نمی‌رسید

تو آن سوتر از ردیف صنوبران

پای پرچینِ پسینی شکسته شاید

کتابی از نشانیِ دوستانمان را ورق می‌زدی

شعر نیمه شعبان , شعر در مورد نیمه شعبان , شعر درباره نیمه شعبان , شعر در وصف نیمه شعبان

متن آهنگ پنجشنبه تیک تاک

زنان کوچه می‌گویند

به گمانم تُرا در صفِ‌ صحبت آرزویی دور دیده‌اند،

حالا همه‌ی همسایه‌ها می‌دانند

من هر غروب، غروب هر پنجشنبه تا شبِ‌ التماس

به جستجوی عکسِ کوچکی از تو بالای کارنامه‌ی سالِ آخرت

هی گنجه و پشت و رویِ خانه را در خواب خاطره می‌گردم

شعر عروس و داماد , شعر در مورد عروس و داماد , شعر درباره عروس و داماد , شعر در وصف عروس و داماد

متن آهنگ پنجشنبه تیک تاک

پس نشانی تُرا کی در هراسِ گمشدن از دست‌داده‌ام ری‌را

هنوز که هنوز است

از گنجه‌ی قدیمی خانه

بوی عَناب و اسپند و دیوان خطیِ‌ شاعری خوش

از خواب شیراز می‌آید

شعر خوشبختی , شعر در مورد خوشبختی , شعر درباره خوشبختی , شعر در وصف خوشبختی

متن ترانه پنجشنبه تیک تاک

نه مگر تو رفته بودی با نان تازه و تبسم کودکانِ اُردی‌بهشت بیایی؟!

نه مگر قرار ما قبول بوسه از دُعای همین مردمان خسته بود …؟!

نه مگر وعده‌ی ما نگفتنِ حتی یکی واژه از آن رازِ پرده‌پوش …؟!

پس چرا کلیدِ خانه را در خوابِ نیامدن گُم کردیم؟!