شعر در مورد همدلی

شعر در مورد همدلی و اتحاد,شعر درباره همدلی و اتحاد,شعری درباره همدلی و اتحاد,شعر درباره ی همدلی و اتحاد,شعری در مورد همدلی و اتحاد,شعر در مورد اتحاد همدلی,شعر در مورد همدلی,شعر در مورد همدلی و همیاری,شعر در مورد همدلی و همزبانی,شعر در مورد همدلی و دوستی,شعر در مورد همدلی و همدردی,شعر در مورد همدلی با دیگران,شعر در مورد همدلی و همکاری,شعر در مورد همدلی و همراهی,شعری در مورد همدلی,شعر درباره همدلی و همیاری,شعر درباره ی همدلی و همیاری,شعری در باره همدلی و همزبانی,شعر در مورد سال همدلی و همزبانی,شعر درباره همدلی و دوستی,شعری درباره همدلی و دوستی,شعر کودکانه در مورد دوستی و همدلی,یک شعر در مورد دوستی و یا همدلی,شعر درباره همدلی و همراهی,شعری در مورد همدلی ودوستی,شعر در مورد همدلی,شعر در وصف همدلی,شعری در وصف همدلی,شعری زیبا در وصف همدلی,شعر همدلی,شعر همدلی و دوستی,شعر همدلی از همزبانی خوشتر است,شعر همدلی و همزبانی,شعر همدلی و اتحاد,شعر همدلی از همزبانی,شعر همدلی و همدردی,شعر همدلی از همزبونی بهتره,شعر همدلی و وحدت,شعر همدلی و همکاری,شعر درباره همدلی و دوستی,شعر در مورد همدلی و دوستی,شعری درباره همدلی و دوستی,متن شعر همدلی از همزبانی خوشتر است,شعر در مورد همدلی و همزبانی,شعر همدلی از همزبانی بهتر است,شعر درباره همدلی و همزبانی,شعر همدلی همزبانی,شعری درباره همدلی و همزبانی,شعر همدلی از همزبانی بهتر,شعر همدلی از همزبانی خوشتراست,شعر همدلی و اتحاد,شعر درباره همدلی و اتحاد,شعری درباره همدلی و اتحاد,شعر درباره ی همدلی و اتحاد,شعر با محتوای همدلی و اتحاد,شعر در مورد همدلی و اتحاد,شعری با محتوای همدلی و اتحاد,شعری درباره ی همدلی و اتحاد,شعری همدلی و اتحاد,متن شعر همدلی از همزبانی بهتر است,معنی شعر همدلی از همزبانی بهتر است,شعر در مورد همدلی و همدردی,شعری درباره ی همدلی و همدردی,متن شعر همدلی از همزبونی بهتره,شعر درباره وحدت و همدلی,شعر درمورد وحدت و همدلی,شعر در مورد همدلی و همکاری

شعر در مورد همدلی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد همدلی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

ای بسا هندووترک همزبان

ای بسا دوترک چون بیگانگان

پس زبان محرمی خود دیگراست

همدلی ازهمزبانی بهتراست

شعر کوچه , شعر در مورد کوچه , شعر درباره کوچه , شعر در وصف کوچه

شعر در مورد همدلی و اتحاد

 هین غذای دل بده از همدلی

رو بجو اقبال را از مقبلی

شعر فکر کردن , شعر در مورد فکر کردن , شعر درباره فکر کردن , شعر در وصف فکر کردن

شعر درباره همدلی و اتحاد

 شود از همدلی و همکاری

ذوق هر یک به دیگران ساری

شعر فاصله , شعر در مورد فاصله , شعر درباره فاصله , شعر در وصف فاصله

شعری درباره همدلی و اتحاد

 علم اتحاد بر بسته

لشکر خشم و آز بشکسته

شعر کعبه دل , شعر در مورد کعبه دل , شعر درباره کعبه دل , شعر در وصف کعبه دل

شعر درباره ی همدلی و اتحاد

 اتحاد اندر اثر بین و بدان

نوبهار و مهرگان آمیخته

شعر تلاش و کوشش , شعر در مورد تلاش و کوشش , شعر درباره تلاش و کوشش , شعر در وصف تلاش و کوشش

شعری در مورد همدلی و اتحاد

 پندار، من ضعیفم و ناچیز و ناتوان

بی اتحاد من، تو توانا چه می کنی

شعر فراق , شعر در مورد فراق , شعر درباره فراق , شعر در وصف فراق

شعر در مورد اتحاد همدلی

 چو عهدنامه نوشتیم، اهرمن خندید

که اتحاد نبود، اینکه با عدو کردیم

شعر فرشته , شعر در مورد فرشته , شعر درباره فرشته , شعر در وصف فرشته

شعر در مورد همدلی

 برای همرهی و اتحاد با چو منی

خوش است اشک یتیمی و خون رنجبری

شعر قدر نشناسی , شعر در مورد قدر نشناسی , شعر درباره قدر نشناسی , شعر در وصف قدر نشناسی

شعر در مورد همدلی و همیاری

 ز اتحاد هیولا و اختلاف صور

خرد ز هر گل نو، نقش صد بتان گیرد

شعر امام حسین , شعر در مورد امام حسین , شعر درباره امام حسین , شعر در وصف امام حسین

شعر در مورد همدلی و همزبانی

 او فکر اتحاد غلامان به مغز پخت

از بزم خواجه سخت به جا بود طرد او

شعر امام سجاد , شعر در مورد امام سجاد , شعر درباره امام سجاد , شعر در وصف امام سجاد

شعر در مورد همدلی و دوستی

 نشأه و می را نماید با کمال اتحاد

از نگاهی چشم شور روزگار از هم جدا

شعر قدر یکدیگر را دانستن , شعر در مورد قدر یکدیگر را دانستن , شعر درباره قدر یکدیگر را دانستن , شعر در وصف قدر یکدیگر را دانستن

شعر در مورد همدلی و همدردی

 نارسایی های طالع مانع است از اتحاد

ور نه با موی میان یار همتابیم ما

شعر ماه خرداد , شعر در مورد ماه خرداد , شعر درباره ماه خرداد , شعر در وصف ماه خرداد

شعر در مورد همدلی با دیگران

 معنی یک بیت بودیم از طریق اتحاد

چون دو مصرع گر چه در ظاهر جدا بودیم ما

شعر گیسو , شعر در مورد گیسو , شعر درباره گیسو , شعر در وصف گیسو

شعر در مورد همدلی و همکاری

 اختلاف رنگ، گل را برنیارد ز اتحاد

با دو رنگی پیش یکرنگان گل رعنا یکی است

شعر لیلی و مجنون , شعر در مورد لیلی و مجنون , شعر درباره لیلی و مجنون , شعر در وصف لیلی و مجنون

شعر در مورد همدلی و همراهی

 سخت جانی سد راه اتحاد سالک است

در صدف آب گهر چون واصل دریا شود؟

شعر نگاه , شعر در مورد نگاه , شعر درباره نگاه , شعر در وصف نگاه

شعری در مورد همدلی

 سنگ راه اتحاد سالک است افسردگی

چون گهر شد قطره دور از وصل دریا می شود

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

شعر درباره همدلی و همیاری

 ز اتحاد کجا عشق کامیاب شود

کدام ذره شنیدی که آفتاب شود

شعر گذشته , شعر در مورد گذشته , شعر درباره گذشته , شعر در وصف گذشته

شعر درباره ی همدلی و همیاری

 بویی شنیده است ز گلزار اتحاد

هر بلبلی که ناز گل از خار وخس کشد

شعر گذشت , شعر در مورد گذشت , شعر درباره گذشت , شعر در وصف گذشت

شعری در باره همدلی و همزبانی

 خضر ره اتحاد ترک لباس خودی است

نغمه چوبی پرده شد راست درآید به گوش

شعر قلب , شعر در مورد قلب , شعر درباره قلب , شعر در وصف قلب

شعر در مورد سال همدلی و همزبانی

 بلبلان دیوانه اند و بوی گل از اتحاد

می دود در کوچه و بازار چون دیوانگان

شعر یاد خدا , شعر در مورد یاد خدا , شعر درباره یاد خدا , شعر در وصف یاد خدا

شعر درباره همدلی و دوستی

 از اتحاد عاشق و معشوق می دهد

یادی نظاره گل رعنا درین چمن

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

شعری درباره همدلی و دوستی

 ز تاب زلف تو پیداست حال آن رگ جان

که اتحاد بر آن موی عنبرین دارد

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

شعر کودکانه در مورد دوستی و همدلی

 صلاح جویی تدبیر تو پدید آرد

میان آتش و آب اتحاد شکر و شیر

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

یک شعر در مورد دوستی و یا همدلی

 ما و مجنون در ازل نوشیده ایم از یک شراب

در میان ما ازان رو اتحاد مشرب است

شعر ورزش , شعر در مورد ورزش , شعر درباره ورزش , شعر در وصف ورزش

شعر درباره همدلی و همراهی

 پیش از آن روزی که جان را با بدن شد اتحاد

عشق تو با جان من بودند یاران قدیم

شعر بچه , شعر در مورد بچه , شعر درباره بچه , شعر در وصف بچه

شعری در مورد همدلی ودوستی

 نوشت نامه به اغیار و این بترکه نگاشت

به رمز نام خود از اتحاد بر کاغذ

شعر ماه فروردین , شعر در مورد ماه فروردین , شعر درباره ماه فروردین , شعر در وصف ماه فروردین

شعر در مورد همدلی

 ای دل نوعهد کنون ز اتحاد

جان من و جان تو و جان عشق

شعر کافه , شعر در مورد کافه , شعر درباره کافه , شعر در وصف کافه

شعر در وصف همدلی

 شهی که خواهد اگر اتحاد نوع به جنس

دهند دست معیشت به هم رمض و اصم

شعر چپ دست ها , شعر در مورد چپ دست ها , شعر درباره چپ دست ها , شعر در وصف چپ دست ها

شعری در وصف همدلی

 اکنون ببند دو لب و آن چشم برگشا

دیگر سخن مگوی اگر هست اتحاد

شعر حج , شعر در مورد حج , شعر درباره حج , شعر در وصف حج

شعری زیبا در وصف همدلی

 قرب تا حاصل نشد دودم ز خرمن برنخاست

اتحاد شمع برق خرمن پروانه بود